Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk

Formand Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

Telefontid hver onsdag mellem 16.00 - 18.00

Mobil 26 82 59 10
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:
formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobiltlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dkTakster Minimer

Takstblad 2018 PDF

Takstblad 2017 PDF


          

            BJERGBY MARK VANDVÆRK

Takstblad for regnskabsåret 2018 (beløbene er excl. moms)


Normalbidrag for enfamiliehuse,   lejligheder m.m. i byzone Kr.
Indskud til vandværk 14.753
Målerafgift pr. år - incl. andel til målerudskiftning 912
Målerafgift ved ekstra målere 100,00
Vand pr. m3 8,47
Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 6,18 + 0,19) 6,37
1. Rykkergebyr  (momsfri) 100,00
2. Rykkergebyr   (momsfri)                                                 100,00
Åbne-lukkegebyr 1. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Åbne-lukkegebyr 2. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri) 200,00
Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket 1.000,00
Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (8 år),
dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.Normalbidrag for forbrugere med måler over 2,5 m3
Indskud til vandværk - afhængig af størrelse og evt landzone  
Fast målerafgift - afregnes pr. boligenhed 832,00
Fast målerafgift pr. hovedmåler - andel til målerudskiftning 1.000,00
Vand pr. m3 8,47
Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 5,86 + 0,39) 6,37
1. Rykkergebyr  (momsfri) 100,00
2. Rykkergebyr   (momsfri)                                                 100,00
Åbne-lukkegebyr 1. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Åbne-lukkegebyr 2. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri)                                   

Flyttegebyr    

Gebyr oplysning til ejendomsmægler/advokat v hushandel     

200,00            250,00           

250,00           

 

Gebyr EAN opkrævninger

50,00
Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket  

1.000,00
Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (5 år),
dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.

Fælles:
Nye andelshavere skal betale grave- og materialepris fra nærmeste forsyningsledning.


Ved nyetablering eller væsentlige ombygninger skal der etableres målerbrønd, som betales af forbruger.


Frostsprængte målere betales af forbrugeren.


Der kan forekomme særlige regler for enkelte lodsejere.
Copyright Rambøll Danmark A/S