Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk

Formand Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

Telefontid hver onsdag mellem 16.00 - 18.00

Mobil 26 82 59 10
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:
formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobiltlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dkTakster Minimer


Takstblad for Bjergby Mark Vandværk 2019.pdf

Takstblad 2018 PDF

Takstblad 2017 PDF

Iøvrigt henvises til Fællesregulativ for Private Vandværker i Slagelse Kommune

Fællesregulativ revideret marts 2019.pdf

            BJERGBY MARK VANDVÆRK

Takstblad for regnskabsåret 2019 (beløbene er excl. moms) kr.


Normalbidrag for enfamiliehuse (anlægsbidrag, forsynings-og stikledning)         37.380
Indskud til vandværk (anlægsbidrag ) 8.560
Målerafgift pr. år - incl. andel til målerudskiftning 912
Målerafgift ved ekstra målere 100,00
Vand pr. m3 8,47
Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 6,18 + 0,19) 6,37
1. Rykkergebyr  (momsfri) 100,00
2. Rykkergebyr   (momsfri)                                                 100,00
Åbne-lukkegebyr 1. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Åbne-lukkegebyr 2. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri) 200,00
Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket               1.000,00
Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (8 år),
dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.

Flyttegebyr                  250,00
 Gebyr oplsyning til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandler                  250,00
 Gebyr EAN opkrævning                    50,00
Normalbidrag for forbrugere med forbrug over 500 m3
Indskud til vandværk - afhængig af størrelse og evt landzone, se særskilt pdf for 2019  
Fælles:
Ved nyetablering eller væsentlige ombygninger skal der etableres målerbrønd, som betales af forbruger.
Frostsprængte målere betales af forbrugeren.
Der kan forekomme særlige regler for enkelte lodsejere.
Copyright Rambøll Danmark A/S