Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk

Formand Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

Telefontid hver onsdag mellem 16.00 - 18.00

Mobil 26 82 59 10
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:
formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobiltlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dkRambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Leverandør:

Rambøll Danmark A/S 
Forside Minimer

Til orientering

Der er pr 6.oktober  2017 udtaget prøver for det i pressen meget omtalte pesticid Desphenyl Chloridazon (et af landbruget tidligere anvendt sprøjtemiddel til roedyrkning).

I prøverne af vort drikkevand fra Hashøj Vandforsyning I/S er det omtalte pesticid ikke fundet i drikkevandet (se rapport om vandkvalitet på vores hjemmeside).

For fortsat at kunne sikre vores forbrugere det bedst mulige drikkevand, er bestyrelse for vandværket igang med at udarbejde handlingsplan for overvågning for pesticider, så tiltag kan iværksættes inden de er i vort drikkevand.


Aflæsning

Aflæsning af vandmålere  i Bjergby Mark Vandværk sker 2 gange årligt

- 30. april

- 31 oktober  

Måleraflæsninger / Årsafregning

Der er 3 måder at indberette målerstanden på (Der indberettes det aflæste tal fra måleren):

1:  På vandværkets hjemmeside under selvbetjening, tastes forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

2: Ring på tlf. 70 26 49 59 og tast oplysninger om forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

3: Aflevere eller send kortet med post.

Derefter laves afregning, som udsendes af Nets, enten som girokort eller betalingsservice, med forfald d. 1. december 2016.

 

Gode råd til forbrugerne efter vandbrud:

  • Vær opmærksom på at få skyllet dine vandhaner godt igennem inden du tapper vand til brug.
  • Ved større installationer kan det tage lidt længere tid, hvis vandet ikke bliver klart kontakt da din VVS installatør eller varmemester.

Vaskeanvisning

Hvis en bomuldstøjvask er blevet gult på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud anbefales følgende:

  • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 l. vand.
  • Efter ca. 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand.
  • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


I sommermånederne - hav altid frisk og koldt vand i køleskabet. Det er ofte den lave temperatur, som giver den største fornemmelse af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

I vintermånederne - nyd da det gode kolde vand direkte fra hanen!


/Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

Nyheder

De seneste vandanalyser kan nu ses under punktet Information - Vandkvalitet.

Love/vedtægter kan findes under punktet Om Vandværket

Formular ved fraflytning findes under punktet Selvbetjening - Flyttemeddelelser

Formular til indberetning af måleraflæsning findes under punktet Selvbetjening - Måleraflæsninger (Kun tilgængelig i aflæsningsperioden)


Copyright Rambøll Danmark A/S