Afbrydelse af vandforsyning fredag den 1 marts fra kl 700

Vandforsyningen i store dele af Slotsbjergbyoområdet   lukket,  .

Vandforsyningen forventes normal igen fredag  1.marts kl 1200


Generalforsamling afholdes torsdag den 28.februar 2019 kl 1900

 

Bjergby Mark Vandværk afholder sin årlige generalforsamling i Slotsbjergby Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægter Kan ses her på hjemmesiden

Der vil blive serveret smørrebrød, øl, vand, kaffe og the

Bestyrelsen håber at se mange medlemmer til generalforsamlingen.

-


Check din vandinstallation


Vi vil gerne have at I checker jeres vandinstallationer for eventuelle utætheder, da vi efter at  tøvejret er sat ind, har et meget stort vandforbrug, særlig i området omkring Engagervej og Brovej.

Ved eventuelle frostsprængninger af vandmålere kontakt vagttelefon 26825910, som vil blive besvaret af Niels Tim Esbern Jensen.

-

Bjergby Mark Vandværk har ændret opkrævningsprocedure


Som det blev orienteret på Vandværkets Generalforsamling ændres opkrævningsproceduren fra 2 gange årlig til 3 x a conto plus  en årlig aflæsning (31.10) – med slutopgørelse til betaling i  december.

 

I 2018 vil raterne forfalde hhv. 3/4,  1/6, 3/9 og  slutopgørelse 3/12 (incl. ny a conto for et kvartal).

Årlig aflæsning vil ske pr 31.10.2018

Bemærk at den årlige aflæsning ligger også til grund for opkrævning af spildevand fra SK forsyning, idet vi skal videregive oplysninger om årsforbrug af vand til SK forsyning.

For opkrævningsåret 1/11-18 til 31/10-19 vil raterne komme hhv. 3/12, 1/3, 1/6 og 1/9 med slutopgørelse i december 2019.

 

Bemærk også at der er kommet nyt takstblad for 2018, som er godkendt af Slagelse Kommune

 

Takstbladet kan ses på www.bjergbymarkvandvaerk.dk

 

Kort kan nævnes at den faste takst ændres fra kr 675 til kr 912 plus moms og vandprisen ændres fra kr 8,00 til kr 8,47 plus afgift til staten kr 6,37 plus moms.

 

Vandværket skulle således være klar til at imødegå de ekstra udgifter som måtte fremkomme som følge af lovkrav om yderligere prøvetagninger og evt. ekstra udgifter i forbindelse med nye prøveboringer som følge af evt. påkrav herom.

 

 

Til orientering

Der er pr 6.oktober  2017 udtaget prøver for det i pressen meget omtalte pesticid Desphenyl Chloridazon (et af landbruget tidligere anvendt sprøjtemiddel til roedyrkning).

I prøverne af vort drikkevand fra Hashøj Vandforsyning I/S er det omtalte pesticid ikke fundet i drikkevandet (se rapport om vandkvalitet på vores hjemmeside).

For fortsat at kunne sikre vores forbrugere det bedst mulige drikkevand, er bestyrelse for vandværket igang med at udarbejde handlingsplan for overvågning for pesticider, så tiltag kan iværksættes inden de er i vort drikkevand.


 

Måleraflæsninger / Årsafregning

Der er 3 måder at indberette målerstanden på (Der indberettes det aflæste tal fra måleren):

1:  På vandværkets hjemmeside under selvbetjening, tastes forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

2: Ring på tlf. 70 26 49 59 og tast oplysninger om forbrugernr. og målerstand. (Vil være åben 31/10 - 16/11)

3: Aflevere eller send kortet med post.

Derefter laves afregning, som udsendes af Nets, enten som girokort eller betalingsservice, med forfald d. 1. december 2016.

 

Gode råd til forbrugerne efter vandbrud:

  • Vær opmærksom på at få skyllet dine vandhaner godt igennem inden du tapper vand til brug.
  • Ved større installationer kan det tage lidt længere tid, hvis vandet ikke bliver klart kontakt da din VVS installatør eller varmemester.

Vaskeanvisning

Hvis en bomuldstøjvask er blevet gult på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud anbefales følgende:

  • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 l. vand.
  • Efter ca. 1/2 time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand.
  • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


I sommermånederne - hav altid frisk og koldt vand i køleskabet. Det er ofte den lave temperatur, som giver den største fornemmelse af frisk vand. Fyld evt. dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid frisk vand til at drikke, uden at skulle lade vandhanen løbe og vente på koldt vand.

I vintermånederne - nyd da det gode kolde vand direkte fra hanen!


/Bestyrelsen

_______________________________________________________________________________________________________

Nyheder

De seneste vandanalyser kan nu ses under punktet Information - Vandkvalitet.

Love/vedtægter kan findes under punktet Om Vandværket

Formular ved fraflytning findes under punktet Selvbetjening - Flyttemeddelelser

Formular til indberetning af måleraflæsning findes under punktet Selvbetjening - Måleraflæsninger (Kun tilgængelig i aflæsningsperioden)


Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk

Formand Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

Telefontid hver onsdag mellem 16.00 - 18.00

Mobil 26 82 59 10
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:
formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobiltlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dkHjemmeside til forsyningselskaber

Leverandør:

Rambøll Danmark A/S