Takstblad for Bjergby Mark Vandværk 2019.pdf

Takstblad 2018 PDF

Takstblad 2017 PDF

Iøvrigt henvises til Fællesregulativ for Private Vandværker i Slagelse Kommune

Fællesregulativ revideret marts 2019.pdf

            BJERGBY MARK VANDVÆRK

Takstblad for regnskabsåret 2019 (beløbene er excl. moms) kr.


Normalbidrag for enfamiliehuse (anlægsbidrag, forsynings-og stikledning)         37.380
Indskud til vandværk (anlægsbidrag ) 8.560
Målerafgift pr. år - incl. andel til målerudskiftning

Dog ved forbrugere med måler over 2,5 m3
Fast målerafgift pr hovedmåler, andel til målerudskiftning
912


1000
Målerafgift ved ekstra målere 100,00
Vand pr. m3 8,47
Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 6,18 + 0,19) 6,37
1. Rykkergebyr  (momsfri) 100,00
2. Rykkergebyr   (momsfri)                                                 100,00
Åbne-lukkegebyr 1. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Åbne-lukkegebyr 2. Gang
+ udgifter til VVS installatør
1.000,00
Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri) 200,00
Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket               1.000,00
Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (8 år),
dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.

Flyttegebyr                  250,00
 Gebyr oplsyning til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandler                  250,00
 Gebyr EAN opkrævning                    50,00
Normalbidrag for forbrugere med forbrug over 500 m3
Indskud til vandværk - afhængig af størrelse og evt landzone, se særskilt pdf for 2019  
Fælles:
Ved nyetablering eller væsentlige ombygninger skal der etableres målerbrønd, som betales af forbruger.
Frostsprængte målere betales af forbrugeren.
Der kan forekomme særlige regler for enkelte lodsejere.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Bjergby Mark Vandværk

Formand Niels Tim Esbern Jensen
Udsigten 10
Slotsbjergby
4200  Slagelse

Telefontid hver onsdag mellem 16.00 - 18.00

Mobil 26 82 59 10
Samme telefonnummer ved akut kontakt til vandværket
E-mail:
formand-bjergbymarkvand@outlook.dk

Administrativ medarbejder John Wismann
Mobiltlf. 22 72 20 16
Kontortid: Torsdag mellem 12-16
E-mail:
kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk