Seneste​ nyheder

  19.04.2023 Der har været vandbrud på Skælskør Landevej ved Lundforlund. Vandbruddet er repareret, men vandet kan være brunligt for forbrugere i Lundforlund. Lad vandhanen løbe til vandet ikke længere er brunt. 

23.03.23 Regnskab for 2022 kan ses under regnskaber - både for Bjergby Mark Vandværk og

   Hashøj Vandforsyning Vest I/S

'   10.3.2023

   Generalforsamlingen afholdes i Slots Bjergby Forsamlingshus den 27.marts 2023 kl 19.00 med 

   følgende dagsorden

1.​Valg af dirigent
​​2.​Bestyrelsens beretning​​
​3.​Det reviderede regnskab forelægges
​​4.​Budget for det kommende år og 2 overslagsår forelægges til godkendelse, sammen med oplysning om honorarer til bestyrelsens medlemmer
​.​​5.​Takster for det kommende år. Prisen på vand fastsættes uændret til kr. 8,00 pr kbm. excl. Afgifter og moms.​
​6.​Behandling af indkomne forslag. Indledende drøftelse og beslutning om det videre arbejde med sammenlægning med nærliggende vandværk/vandværker.​
​7.​Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen Kirsten Jensen er på valg og modtager genvalg.
​Der skal vælges 1 suppleant.​​
​8.​Valg af revisor.​
​9.​Eventuelt​
​fsv angår punkt 6 indkomne forslag er der indkommet et forslag om installation af en kalkknuser på vandværket. Til orientering kan det oplyses at det allerede er sket, dog uden den store succes.

     

Sidder du inde med nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bjergby Mark Vandværk

Marysvej 8, 4200 Slagelse

CVR: 41408944

Kontakt

Telefon: 22 72 20 16 

kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

Akut kontakt

Ved akut kontakt til vandværket - ring til Mogens Larsen på telefon: 

23 68 70 65