Takstblad for regnskabsåret 2024 (beløbene er excl. moms​)

kr.​

Normalbidrag for enfamiliehuse (anlægsbidrag, forsynings-og stikledning)

39.766

Indskud til vandværk (anlægsbidrag)

8.616 

Målerafgift pr. år - incl. andel til målerudskiftning pr boligenhed heraf er målerudskiftningsbidrag kr 167

846 

Dog ved forbrugere med måler over 2,5 m3

Fast målerafgift pr hovedmåler, andel til målerudskiftning

1.000

Målerafgift ved ekstra målere

100,00

Vand pr. m3

 8,06

Grøn afgift til staten incl. drikkevandsbidrag (kr. 6,18 + 0,19)

6,37

1. Rykkergebyr (momsfri)

100,00

2. Rykkergebyr (momsfri)

100,00

Åbne-lukkegebyr 1. Gang

+ udgifter til VVS installatør

1.000,00

Åbne-lukkegebyr 2. Gang

+ udgifter til VVS installatør

1.000,00

Manglende aflæsning / Skønnet forbrug (momsfri)

200,00

Manglende aflæsning / Foretaget af vandværket

1.000,00

Alm. udskiftning af vandmåler i.h.t. udskiftningsplan (8 år),

dækkes af vandværket efter tidligere indbetalt afgift.

Flyttegebyr

250,00

Gebyr oplysning til ejendomsmægler/advokat ved ejendomshandler

250,00

Gebyr EAN opkrævning

50,00

​Normalbidrag for forbrugere med forbrug over 500 m3​

Indskud til vandværk - afhængig af størrelse og evt landzone, se særskilt pdf for 2024

Fælles:​

Ved nyetablering eller væsentlige ombygninger skal der etableres målerbrønd, som betales af forbruger.​

Frostsprængte målere betales af forbrugeren.​

Der kan forekomme særlige regler for enkelte lodsejere.

Sidder du inde med nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bjergby Mark Vandværk

Marysvej 8, 4200 Slagelse

CVR: 41408944

Kontakt

Telefon: 22 72 20 16 

kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk

Akut kontakt

Ved akut kontakt til vandværket - ring til Mogens Larsen på telefon: 

23 68 70 65